SwedeTime

Idag används SwedeTime för schemaläggning och resursplanering inom flera olika branscher. Bland våra kunder finns både stora och små organisationer och antalet användare i varje system varierar mellan ett tiotal till flera tusen.

Varje dag underlättar SwedeTime för administratörer och samordnare och ger en effektivare arbetsdag. På andra sidan finns fast anställda, timanställda, vikarier, konsulter med flera, som loggar in i systemet för att registrera arbetade timmar, avvikelser och för att boka upp obemannade pass.