Returpappercentralen

Returpappercentralen återvinner mycket mer än tidningar och papper
Vi tar hand om allt och återvinner så mycket som går. För 40 år sedan, när vi startade, var vi ett returpapperföretag. Idag är Returpappercentralen en helhetsleverantör av återvinningstjänster.  Vi samlar in, sorterar och bearbetar alla olika återvinningsbara material,

Andra deltagare