Projektidé

Vi är ett medarbetarägt företag där alla delägare äger lika stor del. Vi har en god och mångårig kompetens med varierad specialistinriktning, där vi tillsammans täcker det mesta av marknadens behov. I de fall vi saknar efterfrågad kompetens använder vi oss av vårt breda kontaktnät vilket omfattar konsulter inom alla byggbranschens specialistområden.

Andra deltagare