Kontex AB 

För oss är inget uppdrag för litet eller för stort. Vi kan snabbt ställa om vår produktion för just Ert uppdrag. Inga tröga beslutsvägar eller tung administration lägger hinder i vägen. Med vår långa erfarenhet inom styr- och reglertekniken kan vi hjälpa Er tillrätta med i stort sett alla problem inom området. Vi planerar hela Ert projektet från idé till produkt. 

Vi ritar, konstruerar, programmerar, monterar, dokumenterar och ger service på samtliga på marknaden förekommande elstyrningar. T.ex. lågspänningsställverk, kraft- och belysningscentraler samt automatik-skåp för kylanläggningar, ventilationsanläggningar, pumpstationer, teatrar, sjukhus, laboratorier, industrianpassningar, maskiner m.m.